Konkurs na dofinansowanie obozów sportowych Wakacje+ z Fundacją Lotto 2022

dotacja na obóz sportowy

Dzisiaj ruszył konkurs na dofinansowanie obozów sportowych dla dzieci i młodzieży.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania związane z upowszechnianiem sportu i kultury fizycznej, tj. w szczególności związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje zarejestrowane w Polsce.

Obozy mogą mieć charakter wyjazdowy bądź stacjonarny, powinny trwać minimum 7 dni i mieć  w swoim programie codzienne, co najmniej 2-godzinne zajęcia sportowe.

Dofinansowanie może obejmować jedynie wydatki w kategoriach:

  1. transport ,
  2. wyżywienie,
  3. zakwaterowanie (tylko w przypadku obozów wyjazdowych),
  4. ubezpieczenie na czas obozu,
  5. wynagrodzenie prowadzących zajęcia sportowe,
  6. wynajem obiektów sportowych,
  7. działania kulturalne.

Kwota dofinansowania jaką można otrzymać na jednego uczestnika obozu wynosi maksymalnie 100 zł na 1 dzień w przypadku obozu wyjazdowego i 50 zł w przypadku obozu stacjonarnego, przy czym obejmie ono maksymalnie do 50 uczestników i do 10 dni obozu.

Wymagany udział własny środków finansowych Organizatora wynosi 5%.

Szczegóły i Regulamin znajdują się w zakładce Programu: www.fundacjalotto.pl/sportowe-wakacje/

Zachęcamy do składania wniosków! Kontakt w sprawie współpracy przy aplikowaniu: [email protected]

Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu państwa – Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu „Sportowe Wakacje +”.

Sportowe Wakacje + z Fundacją Lotto

dofinansowanie obozu sportowegoMinisterstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu rozstrzygnęło nabór wniosków w ramach Programu „Sportowe Wakacje+”. Miło nam poinformować, że po raz kolejny, operatorem krajowym zadania: „Wspieranie organizacji ogólnopolskich obozów sportowych” została Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej. Środki finansowe Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Fundacji LOTTO w łącznej wysokości 15 mln zł pomogą dzieciom i młodzieży biorącym udział w obozach sportowych w odzyskaniu kondycji fizycznej po przymusowej bezczynności spowodowanej pandemią.

Wyłonienie beneficjentów na dotacja na obóz sportowy projektu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2021”, realizowanego w ramach „Sportowych Wakacji +” odbędzie się w drodze konkursu. O przyznanie dofinansowania będą mogły ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej tj. w szczególności związki stowarzyszeń, stowarzyszenia i fundacje zarejestrowane na terenie Polski.

W Programie będzie można się ubiegać o dofinansowanie obozu sportowego bądź refundację kosztów obozów sportowych, organizowanych zarówno w trybie wyjazdowym jak i stacjonarnym, odbywających się w terminie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2021 r.

Oczekujcie startu programu już niebawem!

Konkurs ogłoszony 28.05.2021, szczegoły: https://www.a-d-net.pl/konkurs-na-dofinansowanie-obozow-sportowych-wakacje-z-fundacja-lotto-2021/

Kolejnym komunikatem ogłosimy datę rozpoczęcia naboru wniosków oraz zasady i regulamin programu.

Zapraszamy do współpracy przy składaniu aplikacji. Kontakt: [email protected]

Wszelkie materiały, informacje, pliki, rysunki, zdjęcia itp. dostępne w na www.a-d-net.pl nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright © Właściciel: ADNET MEDIA BUSINESS SP. Z O.O. KRS 0000868789 NIP 7773367574 kontakt: [email protected] Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie. Polityka Prywatności