Program Mikro Granty 2024

Program Mikro Granty przygotowany został przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Głównym celem programu jest aktywizacja sportowa uczestników, włączenie jak największej grupy ludności do regularnej aktywności, tak aby wypracować społeczeństwie nawyk podejmowania aktywności fizycznej odpowiednio często i intensywnie na każdym etapie życia.


Wspierając organizacje sportowe – podmioty funkcjonujące na poziomie najbliższym obywatelowi – przyczyniamy się do budowy kapitału społecznego, tworząc przestrzeń do aktywnego spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. Zwiększona dostępność oferty sportowej może przyczynić się również do ograniczenia niekorzystnych zjawisk społecznych (agresja, przemoc itd.) oraz wspiera rozwój kapitału ludzkiego, działając na rzecz poprawy stanu zdrowia społeczeństwa, promocji regularnego podejmowania aktywności fizycznej oraz zmniejszenia problemu nadwagi lub otyłości.


Planowane w ramach programu Mikro Granty działania mają stanowić uzupełnienie modelu zarządzania projektami sportu powszechnego przeznaczonych do małych i średnich projektów kierowanych do dzieci i młodzieży.

Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło dodatkowe 10 mln zł na wsparcie ogólnodostępnych zajęć, turniejów, imprez sportowych i konkursów dla dzieci i młodzieży. Ogromne zainteresowanie programem to dowód na duże zapotrzebowanie na tego typu inicjatywy. W drugiej edycji Mikro Grantów możliwe jest otrzymanie wsparcia do 30 tys. złotych z zastrzeżeniem, że jedna organizacja może złożyć tylko jeden projekt.

Nabór wniosków trwa od … do 20 września 2024 do godziny 23.59. 

Zapraszamy do współpracy, odpłatnie pomożemy napisać wniosek, kontakt: dotacje@a-d-net.pl

Wszelkie materiały, informacje, pliki, rysunki, zdjęcia itp. dostępne w na www.a-d-net.pl nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright © Właściciel: ADNET MEDIA BUSINESS SP. Z O.O. KRS 0000868789 NIP 7773367574 kontakt: biuro@a-d-net.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie. Polityka Prywatności