Program Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2023

Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków do „Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2023 r.” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych.

W ramach Programu można ubiegać się o dofinansowanie:

  • organizacji zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych;
  • organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych;
  • organizacji obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych;
  • promocji sportu osób niepełnosprawnych.

O przyznanie dofinansowania mogą aplikować organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych – stowarzyszenia, fundacje, związki i organizacje sportowe z całej Polski.

Beneficjent Programu musi zapewnić jedynie pięcioprocentowy wkład własny w ramach realizowanych projektów, przy czym część tych środków może stanowić wartość pracy wolontariuszy – na podstawie stosownej umowy z wyceną świadczenia lub wartość udostępnionej infrastruktury sportowej – na podstawie stosownej umowy.

Wniosek wraz z załącznikami należy wypełnić w systemie Amodit dostępnym na stronie https://wnioski.msit.gov.pl 

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z „Programem Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2023 r.”.

Wypełniony wniosek  wraz z załącznikami należy wysłać wyłącznie w wersji elektronicznej, w systemie Amodit do 12 grudnia 2022 r.

Ewentualne pytania w zakresie „Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2022 r.” należy kierować do pracowników Departamentu Sportu dla Wszystkich, tel. 22 24 43 129, 22 24 43 105.

Rozstrzygnięcie naboru wniosków nastąpi do 17 lutego 2023 r.

Wszelkie materiały, informacje, pliki, rysunki, zdjęcia itp. dostępne w na www.a-d-net.pl nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright © Właściciel: ADNET MEDIA BUSINESS SP. Z O.O. KRS 0000868789 NIP 7773367574 kontakt: biuro@a-d-net.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie. Polityka Prywatności