Konkurs na dofinansowanie obozów sportowych Wakacje+ z Fundacją Lotto 2022

dotacja na obóz sportowy

Dzisiaj ruszył konkurs na dofinansowanie obozów sportowych dla dzieci i młodzieży.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania związane z upowszechnianiem sportu i kultury fizycznej, tj. w szczególności związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje zarejestrowane w Polsce.

Obozy mogą mieć charakter wyjazdowy bądź stacjonarny, powinny trwać minimum 7 dni i mieć  w swoim programie codzienne, co najmniej 2-godzinne zajęcia sportowe.

Dofinansowanie może obejmować jedynie wydatki w kategoriach:

  1. transport ,
  2. wyżywienie,
  3. zakwaterowanie (tylko w przypadku obozów wyjazdowych),
  4. ubezpieczenie na czas obozu,
  5. wynagrodzenie prowadzących zajęcia sportowe,
  6. wynajem obiektów sportowych,
  7. działania kulturalne.

Kwota dofinansowania jaką można otrzymać na jednego uczestnika obozu wynosi maksymalnie 100 zł na 1 dzień w przypadku obozu wyjazdowego i 50 zł w przypadku obozu stacjonarnego, przy czym obejmie ono maksymalnie do 50 uczestników i do 10 dni obozu.

Wymagany udział własny środków finansowych Organizatora wynosi 5%.

Szczegóły i Regulamin znajdują się w zakładce Programu: www.fundacjalotto.pl/sportowe-wakacje/

Zachęcamy do składania wniosków! Kontakt w sprawie współpracy przy aplikowaniu: dotacje@a-d-net.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu państwa – Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu „Sportowe Wakacje +”.

Wszelkie materiały, informacje, pliki, rysunki, zdjęcia itp. dostępne w na www.a-d-net.pl nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright © Właściciel: ADNET MEDIA BUSINESS SP. Z O.O. KRS 0000868789 NIP 7773367574 kontakt: biuro@a-d-net.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie. Polityka Prywatności