MIKROPOŻYCZKI DLA STOWARZYSZEŃ

Kolejną nowością dla organizacji pozarządowych jest możliwość ubiegania się o tzw. mikropożyczkę w wysokości 5000 złotych.

Aby uzyskać przedmiotowe wsparcie, dana organizacja musiała prowadzić działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 roku. Wniosek będzie się składało do właściwego ze względu na siedzibę organizacji powiatowego urzędu pracy, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora tej instytucji. Pożyczka może być udzielona do wysokości 5000 złotych. Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym. Przychód organizacji pozarządowej w poprzednim roku bilansowym nie może przekroczyć 100 000 złotych. Pożyczka wraz z odsetkami będzie podlegać umorzeniu, pod warunkiem, że organizacja będzie prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Jeżeli szukasz pomocy w wypełnieniu wniosku napisz na [email protected]

Dotacje dla małych firm i mikrofirm

Od tego tygodnia najmniejsi przedsiębiorcy, w tym osoby samozatrudnione, mogą już składać wnioski o wypłatę dotacji na sfinansowanie bieżących potrzeb firmy.
Przypomnijmy, że w ramach programu „Dotacje na kapitał obrotowy” przedsiębiorcy dotknięci epidemią koronawirusa otrzymają łącznie 2,5 mld zł całkowicie bezzwrotnych dotacji.
Dotacje przeznaczone są dla firm, które znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej.
 
Warunkiem wypłaty dotacji jest wykazanie przez przedsiębiorcę spadku przychodów o przynajmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego okresu ubiegłego roku.
 
Pierwszym możliwym miesiącem, który możemy uwzględnić do porównań, jest miesiąc marzec 2020 roku. W takim przypadku porównujemy więc przychód z marca 2020 roku do przychodu z lutego 2020 roku lub przychód z marca 2020 roku do przychodu z marca 2019 roku.
 
O bezzwrotną dotację mogą wnioskować jedynie Ci przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą w dniu 31 grudnia 2019 roku.
 
Dodatkowo, przedsiębiorca wnioskujący o dotację musi wykazać, iż nie znajdował się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r. W praktyce oznacza to, iż na ten dzień nie mógł posiadać zaległości w ZUS-ie i Urzędzie Skarbowym.
Wysokość bezzwrotnej dotacji dla mikro i małych przedsiębiorców zależy od liczby zatrudnionych pracowników i wyliczana jest według następującego wzoru:
 
Dotacja = 7845,11 zł * √x
 
gdzie x oznacza ilość zatrudnionych osób, łącznie z samym przedsiębiorcą.
 
Co istotne, dotacja przysługuje również osobom samo-zatrudnionym. Miesięczna wartość dotacji dla osoby samo-zatrudnionej wyniesie zatem 7845,11 zł.
 
Z kolei firma zatrudniająca 5 pracowników może wnioskować o miesięczną dotację o wartości 7845,11 zł * √6, tj. w kwocie 19216,52 zł czyli 57649,56 zł na 3 m-ce.
 
Bezzwrotna dotacja wypłacana będzie przez 3 miesiące. Oznacza to, że całkowita wartość dotacji dla osoby samo-zatrudnionej wyniesie 3 x 7845,11 zł, czyli 23535,33 zł.
Oto lista województw wraz z odnośnikami do szczegółowych informacji na temat dotacji i sposobu składania wniosków w poszczególnych regionach:
 
dolnośląskie – program rusza 23.06.2020 r.
kujawsko-pomorskie – program zostanie uruchomiony, ale brak informacji o dacie
lubelskie – program zostanie uruchomiony pod koniec lipca. 
lubuskie – program nie został uruchomiony
łódzkie – program nie został uruchomiony
małopolskie – program nie został uruchomiony
mazowieckie – program nie został uruchomiony
opolskie – program rusza 25.06.2020 r.
podkarpackie – program zostanie uruchomiony, ale brak informacji o dacie.
podlaskie – program rusza 22.06.2020 r.
pomorskie – program nie został uruchomiony
śląskie – program nie został uruchomiony
świętokrzyskie – program zostanie uruchomiony, ale brak informacji o dacie.
warmińsko-mazurskie – program zostanie uruchomiony, ale brak informacji o dacie.
zachodniopomorskie – program rusza, ale brak informacji o dacie,
wielkopolska – program rusza pod koniec lipca.
Jak wynika z powyższego zestawienia, program bezzwrotnych dotacji został lub zostanie uruchomiony w dziewięciu województwach. W pozostałych siedmiu – w związku z decyzją władz samorządowych – dotacje prawdopodobnie nie zostaną uruchomione.
 
źródło: zus.pox.pl
 
Jeżeli Państwa firma spełnia warunki i chcecie ubiegać się o dotację zapraszam do kontaktu mailowego: [email protected], pomogę przygotować i złożyć wniosek.
Koszt: opłata stała 400 zł netto plus success fee 6% netto od przyznanej kwoty wsparcia. Na usługę wystawiam fakturę vat (23%)

Bezzwrotne wsparcie dla średnich firm

Centrum Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie (bezzwrotne) dla firm zatrudniających od 50 do 249 pracowników i obrotem poniżej 3 mln euro.

Kwota dotacji przeliczna na ilość pełnych etatów. Możliwe wsparcie na 3 miesiące.

Przykładowo dla 10 pracowników (etatów) można otrzymać ponad 59 tys zł.

Wnioski można składać do 31 lipca, warunkiem jest spadek przychodów o 30% w stosunku do roku ubiegłego.

Spełniasz warunki, napisz na [email protected]

Pomogę złożyć wniosek. Opłata stała 400 zł netto plus 6% netto success fee.

SPORTOWE WAKACJE+ dotacja z Ministerstwa Sportu

SPORTOWE WAKACJE

SPORTOWE WAKACJE+ dotacja z Ministerstwa Sportu. 10 czerwca 2020 roku Minister Sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk przebywała z wizytą w województwie kujawsko-pomorskim. Podczas konferencji prasowej, w której udział wzięli minister-członek Rady Ministrów Łukasz Schreiber, wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz oraz poseł na Sejm RP Tomasz Latos, podsumowano wyniki tegorocznego Rządowego Programu „KLUB”. Minister Dmowska-Andrzejuk zapowiedziała nowy program SPORTOWE WAKACJE+.

Program „Sportowe Wakacje+” będzie obejmował:

  1. Wspieranie organizacji otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz innych grup społecznych i środowiskowych,
  2. Wspieranie organizacji turniejów sportowych,
  3. Wspieranie organizacji eventów, konkursów i innych wydarzeń sportowych,
  4. Wspieranie organizacji ogólnodostępnych obozów sportowych.

Więcej na naszym fanpage

Chcesz złożyć w wniosek w tym programie, napisz … pomożemy.

Wnioski o dofinansowanie dla NGO i firm w ramach Tarczy Antykryzysowej

Od dziś również w ofercie pisanie wniosków do Urzędu Pracy o dofinansowanie wynagrodzeń, dofinansowanie do działalności oraz pożyczki (w ramach ogłoszonych terminów Tarczy 3.0 i do ZUS o zwolnienie ze składek i postojowe oraz do Narodowego Instytutu Wolności w ramach wsparcia w przeciwdziałaniu. Covid-19.Nie tylko dla NGO ale także dla firm.

Spełniasz warunki, nie wiesz jak wypełnić wniosek i go policzyć, napisz do mnie. Obecnie firmy oraz organizacje w ramach Ustawy i Tarczy Antykryzysowej mogą starać się o:

  • zwolnienie ze składek zus na 2 m-c,
  • zasiłek postojowy (jednoosobowa działalność gospodarcza i umowy cywilno-prawne,
  • dofinansowanie działalności z Urzędu Pracy w zależności od spadku przychodów,
  • umarzalną pożyczkę 5000 zł na działalność gospodarczą (dotyczy firm i ngo prowadzących dg),
  • pożyczka dla ngo na działalność planowana w Tarczy 4.0

Napisz na [email protected]

10 milionów złotych na wsparcie III sektora: Program COVID-19

Rada Ministrów przyjęła rządowy Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19.

Dofinansowanie kosztów czynszu, dotacje na adaptację działań do wymogów komunikacji zdalnej oraz na działania wspierające instytucje publiczne w walce z epidemią – to  przykłady pomocy, jaką oferuje III sektorowi nowy program wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Razem z pozostałymi 18 rozwiązaniami legislacyjnymi dla NGO, program tworzy Tarczę antykryzysową dla sektora pozarządowego, ogłoszoną w marcu z inicjatywy prof. Piotra Glińskiego, Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

Program COVID-19 jest adresowany do organizacji III sektora dotkniętych skutkami epidemii.
W ramach dwóch Priorytetów: Działania wspierające oraz Bezpieczeństwo NGO, będą one mogły uzyskać dotację na realizację zadań publicznych, adaptację prowadzonych projektów do sytuacji epidemicznej oraz dofinansowanie kosztów funkcjonowania. Budżet programu wynosi 10 mln zł.
Nabór wniosków rozpocznie się 12 maja.

10 milionów złotych na wsparcie III sektora: Program COVID-19

Tarcza antykryzysowa dla III sektora: 19 rozwiązań

Tarcza antykryzysowa 3.0. Pakiet osłonowy obejmuje ulgi dla NGO prowadzących działalność gospodarczą, zmiany w zlecaniu i rozliczaniu zadań publicznych oraz inne rozwiązania, które mają ułatwić organizacjom funkcjonowanie w warunkach epidemii.

Zachęcamy do zapoznania się z infografiką prezentującą te rozwiązania (poniżej). Już wkrótce zostanie uruchomiony specjalny adres mailowy, na który będzie można przesyłać pytania dotyczące ich stosowania.

Więcej na https://niw.gov.pl/tarcza-antykryzysowa-dla-iii-sektora-19-rozwiazan/

Nowy program wsparcia doraźnego w NIW dla NGO

Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego ogłosił w dzisiejszym wystąpieniu, że w związku z zagrożeniem COVID-19 rząd obejmie organizacje pozarządowe działaniami osłonowymi w ramach tarczy antykryzysowej. W pakiecie osłonowym znalazły się zarówno zmiany w obowiązku sprawozdawczym CIT-8, trybie zlecania i rozliczania zadań publicznych, jak i uruchomienie w Narodowym Instytucie Wolności Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych.

Szczegóły na stronie:

https://publicystyka.ngo.pl/wystapienie-przewodniczacego-ds-pozytku-publicznego-prof-piotra-glinskiego-tarcza-antykryzysowa/

Jeżeli szukasz pomocy w napisaniu wniosku skontaktuj się z mną: [email protected]

Jak tylko ruszy Program będzie można składać wnioski online.

 

Dotacja z urzędu miasta, urzędu gminy, starostwa powiatowego lub urzędu marszałkowskiego

Z końcem każdego roku kalendarzowego w ramach Otwartych Konkursów Ofert urzędy prowadzą nabór wniosków na wsparcie finansowe/dotacje dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, klubów, fundacji) na działalność statutową.

Większość z urzędów w całej Polsce ma opracowane Wieloletnie Programy Wsparcia oparte o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Dz. U. z 2019 r ., po z. 1570.

Głównym celem Programu jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców oraz kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między jednostkami samorządu terytorialnego a organizacjami pozarządowymi , podnoszenie efektywności oraz jakości prowadzonych działań.

Oferta zadań publicznych, których prowadzenie może zostać zlecone organizacjom pozarządowym obejmuje zadania w zakresie:
– pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
– działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
– nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
– ratownictwa i ochrony ludności.

Współpraca o charakterze finansowym, polegająca na zlecaniu realizacji zadań publicznych, może odbywać się w formach:
a) powierzania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,
b) wspierania takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskaniem środków finansowych od lokalnych urzędów napisz do mnie, pomogę napisać wniosek, zebrać potrzebną dokumentację.

Napisz na [email protected]

Wszelkie materiały, informacje, pliki, rysunki, zdjęcia itp. dostępne w na www.a-d-net.pl nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright © Właściciel: Adam Durzyński AD-Net REGON: 300054038 NIP: 9720004634 kontakt: [email protected] Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie.