Sport Wszystkich Dzieci 2022

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie w 2022 r. realizacji zadań w ramach Programu „Sport Wszystkich Dzieci”.

Zadania objęte dofinansowaniem:

 1. Projekt „Lokalny Animator Sportu”.
 2. Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży.
 3. Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe.

Zainteresowanych zapraszam do współpracy w zakresie pisanie wniosków. Kontakt: [email protected]

 • Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania „Lokalny Animator Sportu” należy nadsyłać pocztą do dnia 21 grudnia 2021 r.
  Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony na załączonych formularzach.
  Rozstrzygnięcie naboru wniosków nastąpi do dnia 11 stycznia 2022 r.
 • Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży” należy wypełnić i wysyłać wyłącznie w wersji elektronicznej, w systemie Amodit (wnioski.msit.gov.pl) do dnia 20 stycznia 2022 r.
  Rozstrzygnięcie naboru wniosków nastąpi do dnia 22 marca 2022 r.
 • Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania „Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe” należy nadsyłać pocztą do dnia 29 stycznia 2022 r.
  Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony na formularzach załączonych poniżej.
  Rozstrzygnięcie naboru wniosków nastąpi do dnia 22 marca 2022 r.

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z ogłoszeniem Programu „Sport Wszystkich Dzieci” na 2022 r.

Szczegóły:

https://www.gov.pl/web/sport/nabor-wnioskow-na-dofinansowanie-w-2021-r-realizacji-zadan-w-ramach-programu-sport-wszystkich-dzieci
https://www.gov.pl/attachment/9cd7ae5a-979b-475e-bf4c-b8ef2d2d47e1
https://www.gov.pl/attachment/672321ad-63aa-4771-97b5-5192aedfa399
https://www.gov.pl/attachment/9f45264c-3af9-4e6b-88b3-5f7a47f398c4
Wszelkie materiały, informacje, pliki, rysunki, zdjęcia itp. dostępne w na www.a-d-net.pl nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright © Właściciel: ADNET MEDIA BUSINESS SP. Z O.O. KRS 0000868789 NIP 7773367574 kontakt: [email protected] Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie. Polityka Prywatności