Programy dotacyjne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Narodowe Centrum Kultury jest instytucją zarządzającą dla trzech programów dotacyjne MKiDN.

https://www.gov.pl/web/kultura/programy-mkidn-2021

1.Infrastruktura domów kultury ma na celu zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury.

https://www.gov.pl/web/kultura/infrastruktura-domow-kultury3

2. Kultura Dostępna wspiera zadania służące ułatwieniu dostępu do kultury, skierowane do szerokiego grona odbiorców i sprzyjające integracji społecznej.

https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-dostepna4

3. Edukacja kulturalna wspiera zadania z zakresu edukacji kulturalnej, ważne dla rozwoju kapitału społecznego. Wsparcie finansowe kierowane będzie do projektów, obejmujących działania edukacyjno-animacyjne, stymulujące kreatywność i aktywizujące twórczo uczestników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe i społeczne.

https://www.gov.pl/web/kultura/edukacja-kulturalna3

Pomagamy pisać wnioski i rozliczenia, zapraszamy do kontaktu dotacje@a-d-net.pl

Pozostałe granty:

 

Program

Instytucja ZarządzającaStatus Programu
Badanie polskich strat wojennychDepartament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych

Nabór zamknięty

Czasopisma

 

Instytut Książki

Nabór zamknięty

Edukacja artystycznaDepartament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej

Nabór zamknięty

FilmFilmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny

Nabór zamknięty

Groby i cmentarze wojenne w kraju

 

Departament Dziedzictwa Kulturowego

Nabór zamknięty

Infrastruktura kulturyDepartament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej

Nabór zamknięty

Infrastruktura szkolnictwa artystycznegoDepartament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej

Nabór zamknięty

Kultura cyfrowaDepartament Własności Intelektualnej i Mediów

Nabór zamknięty

Kultura ludowa i tradycyjnaDepartament Narodowych Instytucji Kultury

Nabór zamknięty

Literatura

 

Instytut Książki

Nabór zamknięty

Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w krajuDepartament Dziedzictwa Kulturowego

Nabór zamknięty

Miejsca pamięci narodowej za granicąDepartament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych

Nabór zamknięty

Muzyczny ślad

 

Instytut Muzyki i Tańca

Nabór zamknięty

Muzyka

 

Instytut Muzyki i Tańca

Nabór zamknięty

Narodowa Kolekcja Sztuki Współczesnej

 

Departament Narodowych Instytucji Kultury

Nabór zamknięty

Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicąNarodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA

Nabór zamknięty

Ochrona zabytków

 

Departament Ochrony Zabytków

Nabór zamknięty

Ochrona zabytków archeologicznych

 

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Nabór zamknięty

Partnerstwo dla książki

 

Instytut Książki

Nabór zamknięty

Promesa dla KulturyDepartament Funduszy i Spraw Europejskich

Nabór zamknięty

Promocja czytelnictwa

 

Instytut Książki

Nabór zamknięty

Promocja kultury polskiej za granicą

 

Departament Współpracy z Zagranicą

Nabór zamknięty

Rozwój sektorów kreatywnychDepartament Własności Intelektualnej i Mediów

Nabór zamknięty

Sztuki wizualne

 

Zachęta-Narodowa Galeria Sztuki

Nabór zamknięty

Taniec

 

Instytut Muzyki i Tańca

Nabór zamknięty

Teatr

 

Departament Mecenatu Państwa

Nabór zamknięty

Wspieranie działań muzealnych

 

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Nabór zamknięty

Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży

 

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej

Nabór zamknięty

Zamówienia kompozytorskie

 

Instytut Muzyki i Tańca

Nabór zamknięty

 

Wszelkie materiały, informacje, pliki, rysunki, zdjęcia itp. dostępne w na www.a-d-net.pl nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright © Właściciel: ADNET MEDIA BUSINESS SP. Z O.O. KRS 0000868789 NIP 7773367574 kontakt: biuro@a-d-net.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie. Polityka Prywatności