MIKROPOŻYCZKI DLA STOWARZYSZEŃ

Kolejną nowością dla organizacji pozarządowych jest możliwość ubiegania się o tzw. mikropożyczkę w wysokości 5000 złotych.

Aby uzyskać przedmiotowe wsparcie, dana organizacja musiała prowadzić działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 roku. Wniosek będzie się składało do właściwego ze względu na siedzibę organizacji powiatowego urzędu pracy, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora tej instytucji. Pożyczka może być udzielona do wysokości 5000 złotych. Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym. Przychód organizacji pozarządowej w poprzednim roku bilansowym nie może przekroczyć 100 000 złotych. Pożyczka wraz z odsetkami będzie podlegać umorzeniu, pod warunkiem, że organizacja będzie prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Jeżeli szukasz pomocy w wypełnieniu wniosku napisz na [email protected]

Wszelkie materiały, informacje, pliki, rysunki, zdjęcia itp. dostępne w na www.a-d-net.pl nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright © Właściciel: Adam Durzyński AD-Net REGON: 300054038 NIP: 9720004634 kontakt: [email protected] Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie.