Dotacje dla małych firm i mikrofirm

Od tego tygodnia najmniejsi przedsiębiorcy, w tym osoby samozatrudnione, mogą już składać wnioski o wypłatę dotacji na sfinansowanie bieżących potrzeb firmy.
Przypomnijmy, że w ramach programu „Dotacje na kapitał obrotowy” przedsiębiorcy dotknięci epidemią koronawirusa otrzymają łącznie 2,5 mld zł całkowicie bezzwrotnych dotacji.
Dotacje przeznaczone są dla firm, które znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej.
 
Warunkiem wypłaty dotacji jest wykazanie przez przedsiębiorcę spadku przychodów o przynajmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego okresu ubiegłego roku.
 
Pierwszym możliwym miesiącem, który możemy uwzględnić do porównań, jest miesiąc marzec 2020 roku. W takim przypadku porównujemy więc przychód z marca 2020 roku do przychodu z lutego 2020 roku lub przychód z marca 2020 roku do przychodu z marca 2019 roku.
 
O bezzwrotną dotację mogą wnioskować jedynie Ci przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą w dniu 31 grudnia 2019 roku.
 
Dodatkowo, przedsiębiorca wnioskujący o dotację musi wykazać, iż nie znajdował się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r. W praktyce oznacza to, iż na ten dzień nie mógł posiadać zaległości w ZUS-ie i Urzędzie Skarbowym.
Wysokość bezzwrotnej dotacji dla mikro i małych przedsiębiorców zależy od liczby zatrudnionych pracowników i wyliczana jest według następującego wzoru:
 
Dotacja = 7845,11 zł * √x
 
gdzie x oznacza ilość zatrudnionych osób, łącznie z samym przedsiębiorcą.
 
Co istotne, dotacja przysługuje również osobom samo-zatrudnionym. Miesięczna wartość dotacji dla osoby samo-zatrudnionej wyniesie zatem 7845,11 zł.
 
Z kolei firma zatrudniająca 5 pracowników może wnioskować o miesięczną dotację o wartości 7845,11 zł * √6, tj. w kwocie 19216,52 zł czyli 57649,56 zł na 3 m-ce.
 
Bezzwrotna dotacja wypłacana będzie przez 3 miesiące. Oznacza to, że całkowita wartość dotacji dla osoby samo-zatrudnionej wyniesie 3 x 7845,11 zł, czyli 23535,33 zł.
Oto lista województw wraz z odnośnikami do szczegółowych informacji na temat dotacji i sposobu składania wniosków w poszczególnych regionach:
 
dolnośląskie – program rusza 23.06.2020 r.
kujawsko-pomorskie – program zostanie uruchomiony, ale brak informacji o dacie
lubelskie – program zostanie uruchomiony pod koniec lipca. 
lubuskie – program nie został uruchomiony
łódzkie – program nie został uruchomiony
małopolskie – program nie został uruchomiony
mazowieckie – program nie został uruchomiony
opolskie – program rusza 25.06.2020 r.
podkarpackie – program zostanie uruchomiony, ale brak informacji o dacie.
podlaskie – program rusza 22.06.2020 r.
pomorskie – program nie został uruchomiony
śląskie – program nie został uruchomiony
świętokrzyskie – program zostanie uruchomiony, ale brak informacji o dacie.
warmińsko-mazurskie – program zostanie uruchomiony, ale brak informacji o dacie.
zachodniopomorskie – program rusza, ale brak informacji o dacie,
wielkopolska – program rusza pod koniec lipca.
Jak wynika z powyższego zestawienia, program bezzwrotnych dotacji został lub zostanie uruchomiony w dziewięciu województwach. W pozostałych siedmiu – w związku z decyzją władz samorządowych – dotacje prawdopodobnie nie zostaną uruchomione.
 
źródło: zus.pox.pl
 
Jeżeli Państwa firma spełnia warunki i chcecie ubiegać się o dotację zapraszam do kontaktu mailowego: [email protected], pomogę przygotować i złożyć wniosek.
Koszt: opłata stała 400 zł netto plus success fee 6% netto od przyznanej kwoty wsparcia. Na usługę wystawiam fakturę vat (23%)

Wszelkie materiały, informacje, pliki, rysunki, zdjęcia itp. dostępne w na www.a-d-net.pl nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright © Właściciel: Adam Durzyński AD-Net REGON: 300054038 NIP: 9720004634 kontakt: [email protected] Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie.